Martin Stæhr

Partner, advokat

Telefon: (+45) 42426622

E-mail: mst@ssiadvokater.dk

 

Martin Stæhr rådgiver om udbudsret og kommercielle tvister.

Martin har i en årrække rådgivet om udbudsret på specialistniveau og har blandt andet ført en lang række sager om udbudsreglerne ved Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Martin bistår alle former for offentlige ordregivere om udbudsreglerne, herunder i forbindelse med gennemførelse af udbudsprocesser, ved vurderinger af komplekse udbudsretlige problemstillinger, ved håndtering af aktinindsigtsanmodninger, ved varetagelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud mv.

Martin bistår tillige private virksomheder, der deltager i udbudsprocesser, herunder særligt i forbindelse med sparring omkring udformning af tilbud samt kvalitetssikring af disse.

Martin er fast udbudsretlig rådgiver for en række kommuner og offentligt ejede selskaber, der har indgået faste sparringsaftaler med Stæhr Schütze Ingemann.

Martin er tilknyttet flere forskellige kursusudbydere og har i de senere år afholdt en lang række kurser om udbudsreglerne, herunder særligt kurser om udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Derudover optræder Martin ofte på konferencer som indlægsholder i forhold til aktuelle udbudsretlige temaer.

Martin har endvidere betydelig erfaring med kontraktfortolkning, kommerciel tvistløsning samt gennemførelse af retssager.

Baggrund


Uddannelse

Advokat 2010

Cand.jur. Aarhus Universitet 2007

Ansættelser

Stæhr Schütze Ingemann 2018 –

Udbudsjura.dk 2016-2018

Horten 2007-2015

Bestyrelsesposter

Dansk Forening for Udbudsret