Kommercielle tvister

Stæhr Schütze Ingemann bistår offentlige myndigheder og private virksomheder i forbindelse med uenigheder omkring opfyldelsen af indgåede kontrakter.

Stæhr Schütze Ingemann har særligt stor erfaring med at bistå offentlige myndigheder med kontraktfortolkningsspørgsmål i forhold til kontrakter, der er indgået på baggrund af gennemførte udbud.

Stæhr Schütze Ingemann bistår på forhandlingsmøder og kan på vegne af vores kunder varetage korrespondancen med en kontraktpart eller dennes advokat.

I de sjældne tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå en løsning mellem parterne, bistår Stæhr Schütze Ingemann i forbindelse med gennemførelse af rets- eller voldgiftssag.