Kasper Ingemann Larsen

Partner, advokat

Telefon: (+45) 21320246

E-mail: kil@ssiadvokater.dk

 

Kasper Ingemann Larsen rådgiver om udbudsret, IT-ret, persondataret og kommercielle tvister.

Kasper er specialiseret i udbud af IT-kontrakter og har gennem årene gennemført en lang række IT-udbud for offentlige ordregivere. Kasper er vant til at agere højre hånd for projektlederen i forbindelse med store IT-udbud og bliver ofte anvendt som ekstern ressourceperson i forbindelse med gennemførelse af sådanne udbud.

Kasper rådgiver også isoleret set om IT-retlige problemstillinger og er certificeret IT-advokat. Han har betydelig erfaring med forhandlinger af leveranceaftaler, samarbejdsaftaler, videreudviklingsopgaver, transitionsaftaler, licenser og driftsaftaler.

Kasper er endvidere specialiseret i persondataret og rådgiver om alle aspekter heraf. Kasper varetager rollen som databeskyttelsesrådgiver hos offentlige myndigheder og private virksomheder.

Kasper er en erfaren underviser. Han har gennemført flere kurser, herunder særligt om gennemførelse af IT-udbud og implementeringen af persondataforordningen.

Baggrund


Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 2005

Ansættelser

Stæhr Schütze Ingemann 2018 –

Advokatfirmaet Ingemann 2014-2018

KOMBIT 2011-2014

Molt Wengel 2010-2011

COWI 2008-2010

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2007-2008

Bornholms Regionskommune 2005-2007

Medlemskaber og andre hverv

Danske IT-Advokater

Dansk Forening for Udbudsret