IT-ret

Stæhr Schütze Ingemann rådgiver offentlige myndigheder og private virksomheder om IT-retlige problemstillinger. Vi udarbejder og forhandler IT kontrakter. Uanset om kontrakten er stor eller lille, om du er køber eller sælger, vil det ofte være givet godt ud at lade et par uafhængige øjne se kontrakten igennem, inden den indgås.

Stæhr Schütze Ingemann har betydelig erfaring med forhandlinger af leveranceaftaler, samarbejdsaftaler, videreudviklingsopgaver, transitionsaftaler, licenser, driftsaftaler mv.

Vi har endvidere stor ekspertise inden for udbud af IT-kontrakter og bistår såvel offentlige ordregivere som private virksomhederne i forbindelse med sådanne processer.