Emil Schütze

Partner, Cand.merc.jur.

Telefon: (+45) 60516412

E-mail: esc@ssiadvokater.dk

 

Emil Schütze rådgiver om udbudsret, entrepriseret og kommercielle tvister.

Emil har i en årrække rådgivet på specialistniveau om gennemførelse af udbud og licitationen inden for bygge- og anlægsområdet. Emil har i den forbindelse arbejdet tæt sammen med projektledere og tekniske rådgivere med henblik på at skabe det bedste grundlag for succesfuldt udbud, projektering og udførelse af bygge- og anlægsopgaver.

Emil har betydelig erfaring med udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmateriale og er vant til at være helt tæt på udbudsprocesserne fra start til slut. Emil har endvidere stor erfaring med entrepriseretlig konfliktløsning, hvor han bistår såvel bygherrer, rådgivere som entreprenører. Særligt har Emil fokus på at bistå byggeriets parter med planlægning og gennemførelse af effektiv entreprisestyring, herunder sikring af rettigheder, så der kan opnås et succesfuldt projekt.

Emil har også deltaget i udarbejdelsen af det nye AB-system (AB18, ABT18, ABR18, ABF og ABRF) og har derfor allerede et indgående kendskab til byggeriets nye standardvilkår.

Emil har i de senere år leveret specialiseret udbudsretlig rådgivning til private virksomheder, der afgiver tilbud ved offentlige udbud. Emil har blandt andet flere gange bistået tilbudsgivere i forbindelse med deltagelse i store SKI-udbud samt ved dialogbaserede udbud, herunder konkurrencepræget dialog. Emils rådgivning til private tilbudsgivere er af såvel udbudsretlig som kommerciel karakter.

Emil er en erfaren underviser og har gennem årene afholdt en lang række kurser om udbudsret og entrepriseret. Derudover optræder Emil ofte på konferencer som indlægsholder i forhold til aktuelle udbudsretlige og entrepriseretlige temaer.

Emil har endvidere betydelig erfaring med kontraktfortolkning og kommerciel tvistløsning.

Baggrund


Uddannelse

Cand.merc.jur. Copenhagen Business School 2009

Ansættelser

Stæhr Schütze Ingemann 2018 –

Schütze Consulting 2017-2018

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen 2013-2018

Bender Von Haller Dragsted 2012-2013

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen 2009-2012

Medlemskaber

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Byggeret