Persondataret

Stæhr Schütze Ingemann rådgiver offentlige myndigheder og private virksomheder om persondatareglerne.

Stæhr Schütze Ingemann har bistået med implementering af persondataforordningens regler i en række offentlige såvel som private virksomheder og organisationer. Vi bistår med gennemsyn af virksomhedens eller organisationen processer og sikrer, at disse er i overensstemmelse med de nye regler.

Stæhr Schütze Ingemann kan varetage rollen som databeskyttelsesrådgiver – enten på et mere permanent grundlag eller i kortere perioder, hvor der måtte være behov for det.