Udbudsret

Stæhr Schütze Ingemann rådgiver offentlige ordregivere og private virksomheder om alle aspekter af udbudsreglerne.

Vores medarbejdere har gennem årene rådgivet i forbindelse med en lang række komplekse udbud inden for forskellige brancheområder, herunder IT- og bygge- og anlægsområdet. Vi er specialister i udbudsretlig konfliktløsning, og vi har stor erfaring med at varetage udbudsretlige tvistsager ved Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Som eksempler på Stæhr Schütze Ingemanns ydelser inden for udbudsområdet kan nævnes:

Ordregiverbistand

 • Vurdering af udbudspligt
 • Udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmaterialer
 • Gennemførelse af IT-udbud
 • Håndtering af udbud med kontrolbud
 • Håndtering af mangelfulde ansøgninger og tilbud
 • Kvalitetssikring af evalueringsrapporter
 • Bistand i forbindelse med aktindsigtsbegæringer
 • Håndtering af ændringer og udvidelse af eksisterende kontrakter
 • Varetagelse af klagesager og retssager

Tilbudsgiverbistand

 • Bistand i forbindelse med udfyldning af ESPD
 • Rådgivning af nystartede virksomheder om opfyldelse af mindstekrav
 • Sparring omkring udformning af tilbud
 • Kvalitetssikring af tilbud
 • Varetagelse af aktindsigtssager
 • Sparring omkring klagemuligheder i forbindelse med gennemførte udbud
 • Varetagelse af klagesager og retssager

Underleverandør til andre advokatfirmaer

Som følge af vores specialistkompetencer inden for udbudsområdet varetager vi endvidere rollen som underleverandør til andre advokatfirmaer, der ikke selv rådgiver om udbudsret. Det kan være i forbindelse med helt afgrænsede problemstillinger, men også i forhold til større og længerevarende projekter, eksempelvis byudviklingsprojekter eller renoveringsprojekter inden for den almene sektor.