Kurser

En af Stæhr Schütze Ingemanns kerneydelser er at gennemføre kurser inden for vores specialeområder.

Stæhr Schütze Ingemanns kurser er altid praktisk orienterede og målrettet såvel jurister som ikke-jurister. Vi anvender cases og henviser til konkrete afgørelser, så deltagerne får en virkelighedsnær forståelse for problemstillingerne og håndteringen heraf.

Kurserne kan skræddersyes, så de præcis matcher din organisations behov.
Vi gennemfører også kurser for andre advokatkontorer, der ønsker at få en grundlæggende introduktion til vores specialeområde eller en ”brush-up”. Undervisningen kan medregnes til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Partnerne hos Stæhr Schütze Ingemann hører til de undervisere i Danmark, der har gennemført allerflest kurser om udbudsreglerne. Vi har blandt andet i de seneste r ågennemført kursusforløb hos JUC, IKA, Advokaternes HR, Bygherreforeningen, KursusUnivers og Aalborg Advokatkursusforening.

Kontakt os, hvis du ønsker at få et tilbud på gennemførelse af et konkret kursus. Vi kommer gladelig rundt i hele landet.