Klientinformation

Information om virksomheden

Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann er et anpartsselskab.

Firmaets CVR-nummer er: 36 07 99 75

Alle advokater i Stæhr Schütze Ingemann er beskikkede som advokater af Justitsministeriet, ligesom alle advokater er medlemmer af Advokatsamfundet.

Advokaterne i Stæhr Schütze Ingemann er underlagt Advokatsamfundets etiske regler samt de regler i retsplejeloven, der regulerer udøvelsen af advokatvirksomhed. Reglerne kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Kontaktoplysninger

​Stæhr Schütze Ingemann Advokatanpartsselskab

Gersonsvej 7

2900 Hellerup

E-mail: ssi@ssiadvokater.dk

Direkte telefonnumre til virksomhedens medarbejdere kan findes på hjemmesiden under fanen ”Medarbejdere”.

Forsikring

Stæhr Schütze Ingemann har tegnet professionel ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Forsikring er tegnet hos:

​HDI Global SE Denmark Branch

Indiakaj 6, 1.

2100 København Ø

Konto

Stæhr Schütze Ingemann har konto i:

Nykredit Bank

Reg.nr. 5476

Konto nr. 910166

Samarbejdsbetingelser

Stæhr Schütze Ingemanns samarbejdsbetingelser gælder i alle kundeforhold, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Privatlivspolitik og personoplysninger

Stæhr Schütze Ingemann har vedtaget og efterlever en privatlivspolitik, så dine personoplysninger behandles forsvarligt og efter bogen.