Entrepriseret

Stæhr Schütze Ingemann rådgiver offentlige og private bygherrer i forbindelse med alle former for bygge- og anlægsprojekter. Vi bistår endvidere entreprenørfirmaer og tekniske rådgivningsfirmaer.

Stæhr Schütze Ingemanns medarbejdere har særligt ekspertise og erfaring med entrepriseretlig rådgivning af offentlige bygherrer i forbindelse med gennemførelse af komplekse bygge- og anlægsprojekter.

Som eksempler på Stæhr Schütze Ingemanns ydelser inden for entrepriseretten kan nævnes:

  • Udarbejdelse af projektspecifikt kontraktgrundlag
  • Rådgivning om strategi, tidsplaner og risiko ved gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter
  • Generel rådgivning inden for AB92, ABT93 og ABR89 samt byggeriets nye standardvilkår (AB18, ABT18, ABR18, ABF og ABRF)
  • Bistand i forbindelse med håndtering af uenigheder
  • Gennemførelse af syn og skøn, hurtig afgørelse og voldgiftssager